Werkgever

Welkom op de website van BOCZ! Per 1 januari maken wij onderdeel uit van Bureau Van Zimmeren waardoor wij met dezelfde passie, kwaliteit en kennis nu het GEHELE verzuimspectrum positief kunnen beïnvloeden. Samen richten wij ons op het voorkomen van verzuim door het bieden van (mentale) verzuimpreventie en -gedragsverandering.

Helaas is (mentale) uitval uit het arbeidsproces niet altijd te voorkomen. Mocht er sprake zijn van ziekteverzuim dan bieden wij de werkgever onze verzuimregie aan. Mocht de uitval van de werknemer mentaal gerelateerd zijn dan tackelen wij dit door de werknemer direct mentale ondersteuning te bieden. Zodat het verzuim zo kort als (medisch) mogelijk blijft en de verzuimkosten zo laag als mogelijk zijn. Hierdoor ziijn wij dus in staat om op ieder ogenblik in een arbeidsrelatie de juiste ondersteuning aan werknemers en werkgevers te bieden!

Ik verwijs u graag door naar de website van Bureau Van Zimmeren voor een nadere kennismaking met onze filosofie en dienstverlening www.bureauvanzimmeren.nl.